Skip to content Skip to footer

Το προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Καφέ πραγματοποίησε ενημερωτική συνάντηση με Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Με τον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο, συναντήθηκε το Προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Καφέ (ΕΕΚ) στο πλαίσιο ενημερωτικών επαφών της Ένωσης για τα θέματα του κλάδου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν σε βάθος και σε πολύ καλό κλίμα τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο του καφέ στην Ελλάδα, καθώς ο Υφυπουργός είχε ήδη μια πολύ καλή γνώση από προηγούμενες ενημερωτικές συναντήσεις, ενώ παρουσιάστηκαν εκ μέρους της ΕΕΚ οι αντίστοιχες προτάσεις για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του κλάδου, βάσει εμπεριστατωμένων οικονομοτεχνικών μελετών.

Πάγια θέση της Ελληνικής Ένωσης Καφέ είναι η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που έχει επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και έχει προκαλέσει αύξηση της τιμής του καφέ για τους καταναλωτές της τάξεως του 30% σε ορισμένα είδη, μείωση της κατανάλωσης, δυσλειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου και αύξηση φαινομένων λαθρεμπορίου και αθέμιτων πρακτικών.

Ειδικότερα, η Ελληνική Ένωση Καφέ παρουσίασε τις σημαντικές αλυσιδωτές επιπτώσεις που έχει επιφέρει στο σύνολο των επαγγελματιών του κλάδου του καφέ στην Ελλάδα ο ΕΦΚ από 1/1/2017, ενώ προκάλεσε την κατακόρυφη και δραματική αύξηση των φαινομένων λαθρεμπορίου, παραεμπορίου και παράνομων εισαγωγών. Πρόκειται για μία εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη, η οποία πέρα από την οικονομική διάσταση και την αποφυγή καταβολής των φόρων και της δημιουργίας αθέμιτου ανταγωνισμού, θέτει και σοβαρό ζήτημα ασφαλούς κατανάλωσης των λαθραίων προϊόντων αφού αυτά δεν υπόκεινται στους απαραίτητους ελέγχους. Όπως εξήγησε η Ελληνική Ένωση Καφέ η διάσταση που έχει πάρει το λαθρεμπόριο καφέ, ειδικά σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, είναι εκρηκτικές αφού σύμφωνα με ασφαλείς εκτιμήσεις της αγοράς τα λαθραία προϊόντα καταλαμβάνουν ένα ποσοστό περίπου στο 10% της αγοράς.

Εξίσου κυρίαρχο θέμα της συζήτησης ήταν το φλέγον θέμα της επιστροφής του ΕΦΚ στην περίπτωση που ο καφές επανεξάγεται, καθώς σύμφωνα με το υπάρχον πλαίσιο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα από μια διαδικασία δημιουργίας φορολογικών αποθηκών η οποία είναι ιδιαίτερα απαιτητική τόσο από οικονομικής όσο και από διοικητικής άποψης, επιβαρύνοντας σημαντικά κυρίως τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Η διόρθωση του πλαισίου είναι πρωταρχικής σημασίας για την Ελληνική Ένωση Καφέ, καθώς πρόκειται για μια πρακτική που θεωρείται αυτονόητη, δεν εμπεριέχει σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, ενώ διευκολύνει τις εξαγωγές προϊόντων και τη γενικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων. Δυστυχώς, το ισχύον πλαίσιο έχει φέρει ως αποτέλεσμα οι εταιρείες που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα είτε να επιδοτούν τις εξαγωγές τους, είτε να εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς των δραστηριοτήτων τους εκτός Ελλάδας. Για τα παραπάνω θέματα, η Ελληνική Ένωση Καφέ έχει εκπονήσει εμπεριστατωμένες μελέτες και σχέδιο προτάσεων τα οποία σε παλαιότερη συνάντηση που είχε με τον κύριο Βεσυρόπουλο είχαν παρουσιαστεί με λεπτομέρειες και στην πρόσφατη συνάντηση επανήλθαν στο τραπέζι των συζητήσεων. Μεταξύ των προτάσεων, και ειδικότερα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποιήση των εισροών-εκροών καφέ, κατά τα πρότυπα άλλων κλάδων όπως το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα, καθώς και η αύξηση των ελέγχων στα σημεία εισόδου με συντονισμένες δράσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το καθεστώς επιβολής του ΕΦΚ στον καφέ δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της μεταποίησης του κλάδου, την εξωστρέφεια, στους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες του κλάδου, κάτι που θα οδηγήσει τελικά σε όφελος των καταναλωτών και της ελληνικής οικονομίας. Τόνισε ότι ο διάλογος με την Ελληνική Ένωση Καφέ θα συνεχιστεί.