Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Καφέ

  • Τάσος Γιάγκολου, Πρόεδρος

  • Γιάννος Μπενόπουλος, Α’ Αντιπρόεδρος

  • Χρήστος Αλεβίζος, Β’ Αντιπρόεδρος

  • Γιώργος Κούκος, Ταμίας

  • Ροδούλα Τρακάδα, Γραμματέας

  • Βασιλική Δημητρακά, Μέλος

  • Γιάννης Ταλούμης, Μέλος